نمایشگاه محصولات اسنوا و دوو

 نمایشگاه محصولات اسنوا و دوو به اقساط 12ماهه بدون پیش پرداخت فقط تا پایان اسفند ماه 1394 دایر است.

آدرس : رشت میدان زرجوب نمایشگاه اتحادیه فرهنگیان  گیلان

نمایشگاه فرش سلیمان و یلدای کویر یزدو تاپریس کاشان به اقساط 20 و 30 ماهه در تعاونی مصرف فرهنگیان سنگر تا پایان سال 94 دایر است

ابزار ویژه
Print چاپ
Arrow Right ارسال به دوستان
RSS   فید RSS 

00:44:00 24.02.2016