نمایشگاه محصولات دیوو و اسنوا

نمایشگاه محصولات دوو و اسنوا به اقساط 12 ماه بدون پیش پرداخت فقط تا پایان اسفند94
آدرس : میدان زرجوب (لب آب) به طرف شالکو نمایشگاه اتحادیه فرهنگیان گیلان

ضمن تبریک سال نو در راستای خدمت رسانی و ارایه ی تسهیلات به سهامداران عزیز همکاران عضو میتوانند مبلغ 2000000  ریال از فروشگاه فرهنگیان سنگر به اقساط 4 ماهه
خرید نمایند.
ابزار ویژه
Print چاپ
Arrow Right ارسال به دوستان
RSS   فید RSS 

15:05:00 03.03.2016