انتقاد و پیشنهاد

با سلام

سهامداران محترم در راستای ارایه خدمات و تسهیلات بیشتر به شما عزیزان منتظر پیشنهادات و انتقادات سازنده ی شما هستیم.